2024

ORKANGER

SPINN-OUT

Thamsinnovasjon

2023

ENERGI og MARITIM – STJØRDAL

Energi og Maritim

I KLP Trykktanken Energi og Maritim samlet vi fire ulike bedrifter til samling i Stjørdal. Samlingen ble holdt i Proneo sine lokaler på Stjørdal sammen med Trondheimsregionen.

Deltakerbedrifter:

 • OptiTrails
 • LOGit
 • BeyonC
 • Vision Remote

 

HAV – RØRVIK

For oppdrettsnæringen

I KLP Trykktanken Hav sto næringsutvikling innen havbruk på agendaen. I Rørvik samlet vi casene på InnovArena sammen med Blått Kompetansesenter, Proneo og MoreFish.

Deltakerbedrifter:

 • Polar Plast
 • AQS
 • Hera
 • Pleco Marine

På denne samlingen besto panelet av Carl Steinar Lous (KLP Banken), Håvard Sandnes (Sandnes Transport), Gudbrand Sørheim (Oppdretternes Miljøservice), Harald Holm (Salmar), Margrethe Markussen (Tidligfase Fondet) og Janne Bøklepp (Innovasjon Norge).

2022

CYBER – GJØVIK

Systemer for bedre datasikkerhet

I KLP Trykktanken Cyber vendte vi nesen sørover, og satte kursen mot Gjøvik. Sammen med NTNU, Vaager Innovasjon, Digital Innlandet og Cyber Klyngen.

Deltakerbedrifter:

 • Diri
 • Mobai
 • Hack Huch
 • Eyd

På denne samlingen besto panelet av Sverre Thornes (KLP), Rune Hørnes (KLP), Nils Kalstad (NTNU), Hilde Magnø (Microsoft) og Håkon Lauvålien (Innovasjon Norge).

INDUSTRI – MOSJØEN

Kan operasjoner i smelteovner automatiseres?

I KLP Trykktanken Industri jobbet vi både med selskaper i tidlig fase, samt etablerte selskaper. Sammen med Elkem tok vi tak i et problem, og jobbet sammen med dem om å finne en mulig løsning og forretningsplan til denne. Vi tok tak i problemer fra industrien sammen med Kunnskapsparken Helgeland og Mosjøen og omegn Næringsselskap.

Deltakerbedrifter:

 • Sulacare
 • MetIQ
 • Elkem
 • MKK

På denne samlingen besto panelet av Cathrine Hellandsvik (KLP), Elin Rønning (Innovasjon Norge), Olav Karlsen (MON), Helge Garsmark (Alcoa), Ole Jørgen Eilertsen (SpareBank 1 Helgeland) og Håkon Stanghelle (Helgeland Invest).

MARITIM – ÅLESUND

Teknologi for selvkjørende ferger

I KLP Trykktanken Maritim gikk vi sammen med ÅKP og Coverto for jobbe med ideer innen den maritime næringen. Ideene spente seg fra selvkjørende ferger til stålproduksjon og monitorering av driftsdata.

Deltakerbedrifter:

 • Dipai
 • Zeabuz
 • Prodtex
 • Flowtru
 • Jektvik Dock

I KLP Trykktanken fokuserte selskapene på vekststrategi i nye marked med en god plan for kommersialisering. Fokuset på markedet ga selskapene bedre forståelse for hvordan man enkelt kan kommunisere med kundene.

På den avsluttende samlingen fikk selskapene presentere seg for et panel bestående av Mari Dorte Jonland Michaelsen (Innovasjon Norge), Gro Myking (KLP), Peder Stette (Stette Invest), Marianne Sandnes (OSC Group) og Eirik Sønderland Skarbøvik (Converto).

HAV – HITRA

Hvor mange krabber kan man egentlig fange på én gang?

På Hitra jobbet vi i havnæringen, med ideer om krabbeteiner, rensefiskskjul, lusebekjempelse og dronetransport. KLP Trykktanken Hav 2022 yret av ideer og handlekraft. Sammen med partnerne våre Blått Kompetansesenter, InnovArena, MoreFish og Havbruksparten ga vi de fire selskapene et godt løft til veien videre.

Deltakerbedrifter:

 • Proffteiner
 • Blue Lice
 • Aviant
 • EasyHide

Gjennom perioden tok bedriftene et steg videre sammen med teamene sine. Flere av bedriftene fikk etablert kontakt med nye kunder, og startet prosessen med pilotprosjekt. Gründerne fikk ny innsikt og læring om forretningsutvikling, i tillegg til et stort og utvidet nettverk til kunder, investorer og andre næringsaktører.

Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Aage Schaanning (KLP), Roar Dolmen og Jakob Erikstad (Trøndelagsstiftelsen).

2021

INDSUTRI – MO I RANA

Kan man dyrke grønnsaker midt i Mo Industripark?

Eller kan man redde en nedgående frisørbransje med bærekraftige verktøy? Idéene myldret under KLP Trykktanken Industri 2021, der temaet var «En grønnere industri for økt internasjonal konkurransekraft».

Deltakerbedrifter:

 • Sintef Helgeland/BaRe
 • Waves of North
 • Avanti Engineering
 • MOMEK/PT Modular
 • Prolink International

Bedriftene tok betydelige steg nærmere realisering av forretningsidéen sammen med teamene sine, som bestod av både fagmiljø og kunder. Arbeidet sentrerte rundt lønnsomhetsberegninger, markedsvurderinger og konkurrentanalyser for å finne ut hvordan vi kunne etablere en god posisjon i det internasjonale markedet.

Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Christopher Steen (KLP), Alf-Gøran Knutsen (Kvarøy), Ole Johan Knudsen (Sparebanken Helgeland), Ann Helen Baadstrand (MKK) og Ellen Myrvold (Alcoa).

MARINE RÅSTOFF – TROMSØ

Er det mulig å gjøre business av rekeskall?

I KLP Trykktanken Marine Råstoff gikk vi sammen med Biotech North for å hjelpe næringslivet å øke utnyttelsen av marint råstoff.

Deltakerbedrifter:

 • Myre Havbruk
 • Marealis Innovation/Stella Polearis
 • Polarmat
 • Norskin

For et av selskapene resulterte deltagelsen i en viktig teknologisk avklaring. Et annet firma fikk beregnet skaleringspotensialet og gjort grundige investeringsanalyser for å etablere et storskala hydrolyseanlegg.

En av deltagerne var med for å finne ut om idéen i det hele tatt var levedyktig – det resulterte i en spin-off med CoFounder på eiersiden.

DIGITALISERING – BODØ

Kan digitale løsninger øke konkurranse-dyktigheten?

Effektive og forbedrede digitale løsninger stod på menyen da CoFounder, BRUS og KPH gjennomførte KLP Trykktanken Digitalisering i Bodø i august 2021.

Deltakerbedrifter:

 • NORMS
 • Visual 360
 • Bædi & Børdi
 • Workability

Trykktanken førte til etablering av nye pilotkunder for flere av deltakerne, samt spissing av forretningsmodell og fokusområde. Et at selskapene gjorde de nødvendige avklaringene mot et større utviklingsprosjekt hos Innovasjon Norge, mens flere av selskapene har hentet kapital fra eksterne investorer i etterkant av Trykktanken.

Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Christopher Steen (KLP), Ingri Sivertsen (Nyhamn), Rannveig Fadum (Investinor) og Johan Løvold (Løvold).

HAVBRUK I NORD – SANDNESSJØEN

Med fokus på havbruk og oppdrett

Deltakerbedrifter:

 • Norrde
 • AB Elektro
 • Qnappen
 • MPRJ

2020

INDUSTRI – MO I RANA

Teknologi for en grønnere industri på Helgeland

I samarbeid med ACT gjennomførte vi KLP Trykktanken Industri for første gang, med fokus på ny teknologi for en grønnere prosess- og leverandørindustri, høsten 2020.

Tema: Teknologi for økt konkurransekraft og bærekraft i norsk industri

Deltakerbedrifter:

 • Sintef Norlab
 • Momek
 • Miljøteknikk Terrateam
 • Truck og Maskin

Samtlige deltakere har siden KLP Trykktanken oppnådd gode resultater med sine ideer, med både etablering av pilotanlegg hos kunde og etablering av spin-off, med CoFounder som investor.

Nysgjerrig på Trykktanken?

Har dere ambisjoner om å bygge noe som kan bli stort? Eller burde vi gjennomført en Trykktank i ditt miljø? Send oss gjerne en mail eller slå på tråden!

Margrethe Skjelstad  |  902 15 304  |  margrethe@cofounder.no

Jan Biti  |  901 46 010  |  jan@cofounder.no

Nysgjerrig på Trykktanken?

Har dere ambisjoner om å bygge noe som kan bli stort? Eller burde vi gjennomført en Trykktank i ditt miljø? Send oss gjerne en mail eller slå på tråden!

Vilde Kvarberg
478 44 780  |  vilde@cofounder.no

Jan Biti
901 46 010  |  jan@cofounder.no