Select Page

HAV – HITRA

Hvor mange krabber kan man egentlig fange på en gang?

På Hitra jobbet vi i havnæringen, med ideer om krabbeteiner, rensefiskskjul, lusebekjempelse og dronetransport. KLP Trykktanken Hav 2022 yret av ideer og handlekraft. Sammen med partnerne våre Blått Kompetansesenter, InnovArena, MoreFish og Havbruksparten ga vi de fire selskapene et godt løft til veien videre.

Deltakerbedrifter:

 • Proff Teina
 • Blue Lice
 • Aviant
 • EasyHide

Gjennom perioden tok bedriftene et steg videre sammen med teamene sine. Flere av bedriftene fikk etablert kontakt med nye kunder, og startet prosessen med pilotprosjekt. Gründerne fikk ny innsikt og læring om forretningsutvikling, i tillegg til et stort og utvidet nettverk til kunder, investorer og andre næringsaktører.

Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Aage Schaanning (KLP), Roar Dolmen og Jakob Erikstad (Trøndelagsstiftelsen).

MARITIM – ÅLESUND

Teknologi for selvkjørende ferger

I KLP Trykktanken Maritim gikk vi sammen med ÅKP og Coverto for jobbe med ideer innen den maritime næringen. Ideene spente seg fra selvkjørende ferger til stålproduksjon og monitorering av driftsdata. 

Deltakerbedrifter:

 • Dipai
 • Zeabuz
 • Prodtex
 • Flowtru
 • Jektvik Dock

I KLP Trykktanken fokuserte selskapene på vekststrategi i nye marked med en god plan for kommersialisering. Fokuset på markedet ga selskapene bedre forståelse for hvordan man enkelt kan kommunisere med kundene.

På den avsluttende samlingen fikk selskapene presentere seg for et panel bestående av Mari Dorte Jonland Michaelsen (Innovasjon Norge), Gro Myking (KLP), Peder Stette (Stette Invest), Marianne Sandnes (OSC Group) og Eirik Sønderland Skarbøvik (Converto).

2021

I 2021 rettet vi søkelyset på spennende teknologier i Nord-Norge. 16 idéhavere og bedrifter deltok i årets fire Trykktanker, hver med sitt eget tema.

   

  I 2021 rettet vi søkelyset på spennende teknologier i Nord-Norge. 16 idéhavere og bedrifter deltok i årets fire Trykktanker, hver med sitt eget tema.

    

   INDUSTRI – MO I RANA

   Kan man dyrke grønnsaker midt i Mo Industripark?

   Eller kan man redde en nedgående frisørbransje med bærekraftige verktøy? Idéene myldret under KLP Trykktanken Industri 2021, der temaet var “En grønnere industri for økt internasjonal konkurransekraft”.

   Deltakerbedrifter:

   • SINTEF Helgeland/BaRe
   • Waves of North
   • Avanti Engineering
   • MOMEK/PT Modular
   • Prolink International

   Bedriftene tok betydelige steg nærmere realisering av forretningsidéen sammen med teamene sine, som bestod av både fagmiljø og kunder. Arbeidet sentrerte rundt lønnsomhetsberegninger, markedsvurderinger og konkurrentanalyser for å finne ut hvordan vi kunne etablere en god posisjon i det internasjonale markedet.

   Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Christopher Steen (KLP), Alf-Gøran Knutsen (Kvarøy), Ole Johan Knudsen (Sparebanken Helgeland), Ann Helen Baadstrand (MKK) og Ellen Myrvold (Alcoa).

   MARINE RÅSTOFF – TROMSØ

   Er det mulig å gjøre business av rekeskall?

   I KLP Trykktanken Marine Råstoff gikk vi sammen med Biotech North for å hjelpe næringslivet å øke utnyttelsen av marint råstoff.

   Deltakerbedrifter:

   • Myre Havbruk
   • Marealis Innovation/Stella Polearis
   • Polarmat
   • Norskin

   For et av selskapene resulterte deltagelsen i en viktig teknologisk avklaring. Et annet firma fikk beregnet skaleringspotensialet og gjort grundige investeringsanalyser for å etablere et storskala hydrolyseanlegg.

   En av deltagerne var med for å finne ut om idéen i det hele tatt var levedyktig – det resulterte i en spin-off med CoFounder på eiersiden.

   INDUSTRI – MO I RANA

   Kan man dyrke grønnsaker midt i Mo Industripark?

   Eller kan man redde en nedgående frisørbransje med bærekraftige verktøy? Idéene myldret under KLP Trykktanken Industri 2021, der temaet var “En grønnere industri for økt internasjonal konkurransekraft”.

   Deltakerbedrifter:

   • SINTEF Helgeland/BaRe
   • Waves of North
   • Avanti Engineering
   • MOMEK/PT Modular
   • Prolink International

   Bedriftene tok betydelige steg nærmere realisering av forretningsidéen sammen med teamene sine, som bestod av både fagmiljø og kunder. Arbeidet sentrerte rundt lønnsomhetsberegninger, markedsvurderinger og konkurrentanalyser for å finne ut hvordan vi kunne etablere en god posisjon i det internasjonale markedet.

   Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Christopher Steen (KLP), Alf-Gøran Knutsen (Kvarøy), Ole Johan Knudsen (Sparebanken Helgeland), Ann Helen Baadstrand (MKK) og Ellen Myrvold (Alcoa).

   MARINE RÅSTOFF – TROMSØ

   Er det mulig å gjøre business av rekeskall?

   I KLP Trykktanken Marine Råstoff gikk vi sammen med Biotech North for å hjelpe næringslivet å øke utnyttelsen av marint råstoff.

   Deltakerbedrifter:

   • Myre Havbruk
   • Marealis Innovation/Stella Polearis
   • Polarmat
   • Norskin

   For et av selskapene resulterte deltagelsen i en viktig teknologisk avklaring. Et annet firma fikk beregnet skaleringspotensialet og gjort grundige investeringsanalyser for å etablere et storskala hydrolyseanlegg.

   En av deltagerne var med for å finne ut om idéen i det hele tatt var levedyktig – det resulterte i en spin-off med CoFounder på eiersiden.

   DIGITALISERING – BODØ

   Kan digitale løsninger øke konkurransedyktigheten?

   Effektive og forbedrede digitale løsninger stod på menyen da CoFounder, BRUS og KPH gjennomførte KLP Trykktanken Digitalisering i Bodø i august 2021.

   Deltakerbedrifter:

   • NORMS
   • Visual 360
   • Bædi & Børdi
   • Workability

   Trykktanken førte til etablering av nye pilotkunder for flere av deltakerne, samt spissing av forretningsmodell og fokusområde. Et at selskapene gjorde de nødvendige avklaringene mot et større utviklingsprosjekt hos Innovasjon Norge, mens flere av selskapene har hentet kapital fra eksterne investorer i etterkant av Trykktanken.

   Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Christopher Steen (KLP), Ingri Sivertsen (Nyhamn), Rannveig Fadum (Investinor) og Johan Løvold (Løvold).

   INDUSTRI – MO I RANA

   Teknologi for en grønnere industri på Helgeland

   I samarbeid med ACT gjennomførte vi KLP Trykktanken Industri for første gang, med fokus på ny teknologi for en grønnere prosess- og leverandørindustri, høsten 2020.

   Tema: Teknologi for økt konkurransekraft og bærekraft i norsk industri

   Deltakerbedrifter:

   • Momek
   • Sintef Norlab
   • Miljøteknikk Terrateam
   • Truck og Maskin

   Samtlige deltakere har siden KLP Trykktanken oppnådd gode resultater med sine ideer, med både etablering av pilotanlegg hos kunde og etablering av spin-off, med CoFounder som investor.

   DIGITALISERING – BODØ

   Kan digitale løsninger øke konkurransedyktigheten?

   Effektive og forbedrede digitale løsninger stod på menyen da CoFounder, BRUS og KPH gjennomførte KLP Trykktanken Digitalisering i Bodø i august 2021.

   Deltakerbedrifter:

   • NORMS
   • Visual 360
   • Bædi & Børdi
   • Workability

   Trykktanken førte til etablering av nye pilotkunder for flere av deltakerne, samt spissing av forretningsmodell og fokusområde. Et at selskapene gjorde de nødvendige avklaringene mot et større utviklingsprosjekt hos Innovasjon Norge, mens flere av selskapene har hentet kapital fra eksterne investorer i etterkant av Trykktanken.

   Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Christopher Steen (KLP), Ingri Sivertsen (Nyhamn), Rannveig Fadum (Investinor) og Johan Løvold (Løvold).

   INDUSTRI – MO I RANA

   Teknologi for en grønnere industri på Helgeland

   I samarbeid med ACT gjennomførte vi KLP Trykktanken Industri for første gang, med fokus på ny teknologi for en grønnere prosess- og leverandørindustri, høsten 2020.

   Tema: Teknologi for økt konkurransekraft og bærekraft i norsk industri

   Deltakerbedrifter:

   • Momek
   • Sintef Norlab
   • Miljøteknikk Terrateam
   • Truck og Maskin

   Samtlige deltakere har siden KLP Trykktanken oppnådd gode resultater med sine ideer, med både etablering av pilotanlegg hos kunde og etablering av spin-off, med CoFounder som investor.

   Nysgjerrig på Trykktanken?

   Har dere ambisjoner om å bygge noe som kan bli stort? Eller burde vi gjennomført en Trykktank i ditt miljø? Send oss gjerne en mail eller slå på tråden!

   Tuva Okkenhaug  |  941 42 375  |  tuva@cofounder.no

   Jan Biti  |  901 46 010  |  jan@cofounder.no

   Nysgjerrig på Trykktanken?

   Har dere ambisjoner om å bygge noe som kan bli stort? Eller burde vi gjennomført en Trykktank i ditt miljø? Send oss gjerne en mail eller slå på tråden!

   Vilde Kvarberg
   478 44 780  |  vilde@cofounder.no

   Jan Biti
   901 46 010  |  jan@cofounder.no